Utylizacja sprzętu biurowego

Oferujemy odbiór i utylizację zużytego sprzętu biurowego i bankowego.

Rozliczamy się na podstawie wagi odbioru. W zależności od odbieranych sprzętów przygotowywana jest indywidualna oferta.

Najczęściej wybierana usługa: 

  • Spisanie urządzeń na protokole odbioru wraz z numerami, modelami itp.
  • Odbiór i przewóz urządzeń do miejsca składowania odpadów
  • Ważenie pod okiem kamer
  • Utylizacja urządzeń
  • Rozliczenie na podstawie FV

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.