Poufno??─?

Zgodnie z Ustaw─? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 pa??dziernika 1997 r. poz. 833.) firma Biurosprz─?t i jej witryna www.biurosprzet.pl. (dalej jako Sklep) chroni dane osobowe Klient??w uzyskane w trakcie dzia??alno??ci Sklepu. Rejestruj─?c si─? w Sklepie, Klient wyra??a jednocze??nie zgod─? na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zam??wienia. Informujemy, ??e zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i ka??demu przys??uguje prawo wgl─?du do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocze??nie informujemy, i?? dok??adamy wszelkich niezb─?dnych stara??, aby dane naszych klient??w by??y bezpieczne.