Profesjonalny Serwis Niszczarek

Posiadamy wszystkie potrzebne narz─?dzia i cz─???ci pozwalaj─?ce nam szybko i sprawnie usun─?─? usterk─? ka??dej niszczarki dokument??w na rynku. W naszym serwisie ekspertyza i dojazd na terenie Warszawy i okolic jest zawsze darmowy.

Sprawd?? jako??─? naszych us??ug! To nic nie kosztuje!


Niszczarka Ô?? urz─?dzenie s??u??─?ce do niszczenia poufnych dokument??w, najcz─???ciej wykorzystywane do zastosowa?? biurowych.

Najprostsze konstrukcje mechanizmu niszcz─?cego tn─? papier wzd??u?? jednej kraw─?dzi, w wyniku czego powstaj─? w─?skie paski papieru o d??ugo??ci r??wnej d??ugo??ci dokumentu. Bardziej skomplikowane mechanizmy tn─? papier r??wnie?? w poprzek dokumentu. Zaawansowane konstrukcje poza mechanicznym zniszczeniem stosuj─? r??wnie?? metody chemiczne.

Istnieje kilka norm definiuj─?cych poziom bezpiecze??stwa niszczarek. Norma DIN 32757 definiuje 5 poziom??w bezpiecze??stwa:

  • poziom 1, dokumenty og??lnego u??ytku, paski o szeroko??ci mniejszej ni?? 12mm lub ca??kowita powierzchnia ??cinka mniejsza ni?? 2000mm┬?;
  • poziom 2, dokumenty wewn─?trzne, paski o szeroko??ci mniejszej ni?? 6mm lub ca??kowita powierzchnia ??cinka mniejsza ni?? 800mm┬?;
  • poziom 3, dokumenty poufne, paski o szeroko??ci mniejszej ni?? 2mm lub ??cinki o powierzchni mniejszej ni?? 320mm2, szeroko??ci mniejszej ni?? 4mm, d??ugo??ci mniejszej ni?? 80mm;
  • poziom 4, dokumenty tajne, ??cinki o powierzchni mniejszej ni?? 30mm┬?, szeroko??ci mniejszej ni?? 2mm, d??ugo??ci mniejszej ni?? 15mm;
  • poziom 5, dokumenty ??ci??le tajne, ??cinki o powierzchni mniejszej ni?? 10mm┬?, szeroko??ci mniejszej ni?? 0,8mm, d??ugo??ci mniejszej ni?? 13mm;

Proponowany jest r??wnie?? poziom 6, o jeszcze mniejszym ??cinku ni?? poziom 5.

Posiadamy w ci─?g??ej sprzeda??y urz─?dzenia niemieckiej marki HSM w bardzo korzystnych cenach.