Serwis liczarek

Liczarki banknot??w i bilonu to urz─?dzenia niezast─?pione tam, gdzie konieczne jest przeliczanie du??ej ilo??ci pieni─?dzy. Sprawdzaj─? si─? w bankach, punktach przyj─?─? lotto, organizacjach charytatywnych czy sklepach. Intensywnie pracuj─?c wymagaj─? te?? okresowych przegl─?d??w, konserwacji i napraw, kt??re zapewni nasz serwis liczarek.

Serwis liczarek Ô?? od konserwacji po naprawy

Nasza firma od lat specjalizuje si─? w serwisowaniu urz─?dze?? biurowych i innych maszyn stanowi─?cych wsparcie w pracy instytucji. Oferujemy r??wnie?? profesjonalny serwis liczarek, dzi─?ki kt??remu ka??de urz─?dzeni tego typu zachowa sprawno??─? przez wiele lat, gwarantuj─?c brak przestoj??w w pracy.

Oferujemy:

  • wykonywanie okresowych przegl─?d??w,
  • konserwacj─?, czyszczenie i smarowanie ruchomych cz─???ci,
  • wymian─? wyeksploatowanych element??w,
  • naprawy mechanizm??w i uszkodzonych cz─???ci,
  • kr??tki czas realizacji zlece??,
  • odbi??r maszyn z siedziby klienta.
W pracy wyr????nia nas profesjonalizm oraz indywidualne podej??cie do ka??dego zlecenia, dlatego nie ma znaczenia, jaki masz problem. Zadzwo?? do nas. Serwis liczarek usunie ka??da awari─? i przywr??ci sprawno??─? Twojemu urz─?dzeniu. Oferujemy tak??e serwis i napraw─? kserokopiarek.