Wybierz grup─Ö produkt├│w

 • HSM SECURIO AF150 - 4,5x30 mm

  ?üatwy i wygodny spos??b na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokument??w z automatycznym podawaniem papieru umo??liwia niszczenie zar??wno pojedynczych kartek, jak i ca??ych stos??w papieru do 150 arkuszy, co zapewnia spor─? oszcz─?dno??─? czasu.

  -Materia??y najwy??szej jako??ci oraz marka Ô??Made in GermanyÔ?Ł gwarantuj─? bezpiecze??stwo i niezawodne u??ytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
  -Do??ywotnia gwarancja na hartowane wa??ki tn─?ce z litej stali.
  -Niezawodne i zapewniaj─?ce oszcz─?dno??─? czasu niszczenia stos??w papieru.
  -Mocny silnik jest przystosowany do ci─?g??ej pracy.
  -Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
  -Niszczenie r??wnoleg??e: r─?czne podawanie papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokument??w.
  -EcoSmart: wyj─?tkowo niskie zu??ycie energii na poziomie 0,1 W w trybie czuwania.
  -Funkcja automatycznego wycofania pozwala unikn─?─? zaci─?cia papieru.
  -Cicha praca zapewnia minimalny poziom ha??asu w miejscu pracy.
  -Wielofunkcyjny przycisk sterowania umo??liwia intuicyjn─? obs??ug─? urz─?dzenia.
  -Fotokom??rka automatycznie uruchamia i wy??─?cza urz─?dzenie.
  -Wyjmowany pojemnik na ??cinki umo??liwia bezproblemowe opr????nianie.
  -Oddzielny worek na ??cinki do segregacji zniszczonego materia??u.
  -Kontrola poziomu nape??nienia dzi─?ki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ??cinki.
  -Urz─?dzenie mobilne na k????kach.

  Dane techniczne:


  Niszczony materia??:
  PAPER1|CREDIT_CARD|CD-DVD|CLIPPAPER1|CREDIT_CARD|CD-DVD|CLIPPAPER1|CREDIT_CARD|CD-DVD|CLIPPAPER1|CREDIT_CARD|CD-DVD|CLIP

  Poziom bezpiecze??stwa:
  (DIN 66399)P-4|O-3|T-4|E-3|F-1P-4|O-3|T-4|E-3|F-1P-4|O-3|T-4|E-3|F-1P-4|O-3|T-4|E-3|F-1P-4|O-3|T-4|E-3|F-1
  Rodzaj ci─?cia: ci─?cie na ??cinki
  Szeroko??─? ci─?cia: 4,5 mm
  d??ugo??─? ??cinka: 30 mm
  Wydajno??─? ci─?cia (80g/m┬?): 8-10 arkuszy
  Szeroko??─? szczeliny wej??ciowej: 240 mm
  Pojemno??─? kosza: 34 l
  Szybko??─? ci─?cia: 65 mm/s
  Poziom g??o??no??ci (bieg ja??owy): 56 dB

  Moc silnika: 500 W
  Napi─?cie: 230 V
  Cz─?stotliwo??─?: 50 Hz
  G??─?boko??─?: 381 mm
  Szeroko??─?: 395 mm
  Wysoko??─?: 740 mm
  Waga urz─?dzenia: 19,6 kg
  Kolor: bia??y


  CENA NETTO

  Cena: 2050 zł

 • HSM SECURIO AF150 - 1,9x15 mm

  Numer artyku??u 2082111
  Kod EAN 4026631050616
  Niszczony materia??
  Poziom bezpiecze??stwa (DIN 663...
  Rodzaj ci─?cia ci─?cie na ??cinki
  Szeroko??─? ci─?cia 1,9 mm
  d??ugo??─? ??cinka 15 mm
  Wydajno??─? ci─?cia (80g/m┬?) 6-7 arkuszy
  Szeroko??─? szczeliny wej??ciowej 240 mm
  Pojemno??─? kosza 34 l
  Szybko??─? ci─?cia 65 mm/s
  Poziom g??o??no??ci (bieg ja??owy) 56 dB
  eclass 5.1 24320703
  UN/SPSC 44101603
  Moc silnika 500 W
  Napi─?cie 230 V
  Cz─?stotliwo??─? 50 Hz
  G??─?boko??─? 381 mm
  Szeroko??─? 395 mm
  Wysoko??─? 740 mm
  Waga urz─?dzenia 19,34 kg
  Kolor bia??y
  Zmiany techniczne i optyczne zastrze??one.
  ?üatwy i wygodny spos??b na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokument??w z automatycznym podawaniem papieru
  umo??liwia niszczenie zar??wno pojedynczych kartek, jak i ca??ych stos??w papieru do 150 arkuszy, co zapewnia spor─? oszcz─?dno??─?
  czasu.
  Materia??y najwy??szej jako??ci oraz marka Ô??Made in GermanyÔ?Ł gwarantuj─? bezpiecze??stwo i niezawodne u??ytkowanie przez wiele
  lat. 3 lata gwarancji.
  Do??ywotnia gwarancja na hartowane wa??ki tn─?ce z litej stali.
  Niezawodne i zapewniaj─?ce oszcz─?dno??─? czasu niszczenia stos??w papieru.
  Mocny silnik jest przystosowany do ci─?g??ej pracy.
  Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
  Niszczenie r??wnoleg??e: r─?czne podawanie papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokument??w.
  EcoSmart: wyj─?tkowo niskie zu??ycie energii na poziomie 0,1 W w trybie czuwania.

  CENA NETTO

  Cena: 2200 zł

 • HSM SECURIO AF150 - 0,78x11 mm

  Numer artyku??u 2085111
  Kod EAN 4026631050623
  Niszczony materia??
  Poziom bezpiecze??stwa (DIN 663...
  Rodzaj ci─?cia ci─?cie na ??cinki
  Szeroko??─? ci─?cia 0,78 mm
  d??ugo??─? ??cinka 11 mm
  Wydajno??─? ci─?cia (80g/m┬?) 5 arkuszy
  Szeroko??─? szczeliny wej??ciowej 240 mm
  Pojemno??─? kosza 34 l
  Szybko??─? ci─?cia 65 mm/s
  Poziom g??o??no??ci (bieg ja??owy) 56 dB
  eclass 5.1 24320703
  UN/SPSC 44101603
  Moc silnika 500 W
  Napi─?cie 230 V
  Cz─?stotliwo??─? 50 Hz
  G??─?boko??─? 381 mm
  Szeroko??─? 395 mm
  Wysoko??─? 740 mm
  Waga urz─?dzenia 23,5 kg
  Kolor bia??y
  Zmiany techniczne i optyczne zastrze??one.
  ?üatwy i wygodny spos??b na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokument??w z automatycznym podawaniem papieru
  umo??liwia niszczenie zar??wno pojedynczych kartek, jak i ca??ych stos??w papieru do 150 arkuszy, co zapewnia spor─? oszcz─?dno??─?
  czasu.
  Materia??y najwy??szej jako??ci oraz marka Ô??Made in GermanyÔ?Ł gwarantuj─? bezpiecze??stwo i niezawodne u??ytkowanie przez wiele
  lat. 3 lata gwarancji.
  Hartowane wa??ki tn─?ce z litej stali.
  Niezawodne i zapewniaj─?ce oszcz─?dno??─? czasu niszczenia stos??w papieru.
  Mocny silnik jest przystosowany do ci─?g??ej pracy.
  Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
  Niszczenie r??wnoleg??e: r─?czne podawanie papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokument??w.
  EcoSmart: wyj─?tkowo niskie zu??ycie energii na poziomie 0,1 W w trybie czuwania.

  CENA NETTO

  Cena: 3390 zł

 • HSM SECURIO AF300 - 4,5x30 mm

  Numer artyku??u 2093111
  Kod EAN 4026631050630
  Niszczony materia??
  Poziom bezpiecze??stwa (DIN 663...
  Rodzaj ci─?cia ci─?cie na ??cinki
  Szeroko??─? ci─?cia 4,5 mm
  d??ugo??─? ??cinka 30 mm
  Wydajno??─? ci─?cia (80g/m┬?) 12-14 arkuszy
  Szeroko??─? szczeliny wej??ciowej 240 mm
  Pojemno??─? kosza 34 l
  Szybko??─? ci─?cia 65 mm/s
  Poziom g??o??no??ci (bieg ja??owy) 56 dB
  eclass 5.1 24320703
  UN/SPSC 44101603
  Moc silnika 500 W
  Napi─?cie 230 V
  Cz─?stotliwo??─? 50 Hz
  G??─?boko??─? 435 mm
  Szeroko??─? 395 mm
  Wysoko??─? 837 mm
  Waga urz─?dzenia 20,6 kg
  Kolor bia??y
  Zmiany techniczne i optyczne zastrze??one.
  ?üatwy i wygodny spos??b na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokument??w z automatycznym podawaniem papieru i
  mo??liwo??ci─? niszczenia dokument??w bez nadzoru dzi─?ki blokadzie zabezpieczaj─?cej w??o??one stosy papieru przed
  nieupowa??nionym dost─?pem. Automatyczny podajnik, blokada dost─?pu, oraz wysoka wydajno??─? niszczenia do 300 arkuszy
  papieru z jednoczesn─? mo??liwo??ci─? niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymaln─? oszcz─?dno??─? czasu u??ytkownika.
  Materia??y najwy??szej jako??ci oraz marka Ô??Made in GermanyÔ?Ł gwarantuj─? bezpiecze??stwo i niezawodne u??ytkowanie przez wiele
  lat. 3 lata gwarancji.
  Do??ywotnia gwarancja na hartowane wa??ki tn─?ce z litej stali.
  Niezawodne i zapewniaj─?ce oszcz─?dno??─? czasu niszczenia stos??w papieru.
  Funkcja Lock-and-Go chroni w??o??one stosy papieru przed nieupowa??nionym dost─?pem.
  Mocny silnik jest przystosowany do ci─?g??ej pracy.
  Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru

  CENA NETTO

  Cena: 2390 zł

 • HSM SECURIO AF300 - 1,9x15 mm

  Numer artyku??u 2092111
  Kod EAN 4026631050647
  Niszczony materia??
  Poziom bezpiecze??stwa (DIN 663...
  Rodzaj ci─?cia ci─?cie na ??cinki
  Szeroko??─? ci─?cia 1,9 mm
  d??ugo??─? ??cinka 15 mm
  Wydajno??─? ci─?cia (80g/m┬?) 8-10 arkuszy
  Szeroko??─? szczeliny wej??ciowej 240 mm
  Pojemno??─? kosza 34 l
  Szybko??─? ci─?cia 65 mm/s
  Poziom g??o??no??ci (bieg ja??owy) 56 dB
  eclass 5.1 24320703
  UN/SPSC 44101603
  Moc silnika 500 W
  Napi─?cie 230 V
  Cz─?stotliwo??─? 50 Hz
  G??─?boko??─? 435 mm
  Szeroko??─? 395 mm
  Wysoko??─? 837 mm
  Waga urz─?dzenia 20,34 kg
  Kolor bia??y
  Zmiany techniczne i optyczne zastrze??one.
  ?üatwy i wygodny spos??b na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokument??w z automatycznym podawaniem papieru i
  mo??liwo??ci─? niszczenia dokument??w bez nadzoru dzi─?ki blokadzie zabezpieczaj─?cej w??o??one stosy papieru przed
  nieupowa??nionym dost─?pem. Automatyczny podajnik, blokada dost─?pu, oraz wysoka wydajno??─? niszczenia do 300 arkuszy
  papieru z jednoczesn─? mo??liwo??ci─? niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymaln─? oszcz─?dno??─? czasu u??ytkownika.
  Materia??y najwy??szej jako??ci oraz marka Ô??Made in GermanyÔ?Ł gwarantuj─? bezpiecze??stwo i niezawodne u??ytkowanie przez wiele
  lat. 3 lata gwarancji.
  Do??ywotnia gwarancja na hartowane wa??ki tn─?ce z litej stali.
  Niezawodne i zapewniaj─?ce oszcz─?dno??─? czasu niszczenia stos??w papieru.
  Funkcja Lock-and-Go chroni w??o??one stosy papieru przed nieupowa??nionym dost─?pem.
  Mocny silnik jest przystosowany do ci─?g??ej pracy.
  Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.


  CENA NETTO

  Cena: 2550 zł

 [1]  [2]