Wybierz grup─Ö produkt├│w

 • TARNATOR C1 - SD9332

  Urz─?dzenie zosta??o zaprojektowane dla ma??ych i ??rednich biur.
  Funkcje:
  - r─?cznego cofania
  - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
  - czujnik wej??cia (fotokom??rka)
  - sygna?? d??wi─?kowy w momencie przepe??nienia kosza
  - automatyczne zatrzymanie w przypadku przepe??nienia kosza,
  - automatyczny start/stop
  - pojemnik na ??cinki ma obj─?to??─? 21 litr??w
  - drobne ??cinki papieru o wielko??ci 2x12mm
  - niszczy w 5 poziomie bezpiecze??stwa P - 5(DIN4)
  - zniszczone dokumenty nie nadaj─? si─? do odczytu
  - zape??nienie kosza na ??cinki trwa d??ugo
  - specjalny mechanizm tn─?cy pozwalaj─?cy na niszczenie:
  a) zszywek
  b) spinaczy
  c) kart kredytowych
  - bardzo cicha praca niszczarki
  - bardzo ??atwa obs??uga, czytelny i funkcjonalny panel obs??ugi
  - gwarancja 2 lata na urz─?dzenie i 10 lat na no??e tn─?ce
  -wystawiamy faktur─? VAT

  Cena: 695 zł

 • TARNATOR C9 - SD9355

  Moc silnika - 320 W

  - Urz─?dzenie dla ma??ych i ??rednich biur
  - Posiada podw??jne wej??cia: dla papieru i dla p??yt CD
  -Automatyczne zatrzymanie pracy w momencie otwarcia pojemnika
  -funkcja r─?cznego cofania
  - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
  -czujnik wej??cia (fotokom??rka)
  -automatyczna funkcja cofania papieru w momencie zablokowania papieru przez przepe??nienie pojemnika
  -automatyczny start/stop
  -specjalnie utwardzony stalowy mechanizm tn─?cy
  -niszczenie: papieru (do 11 arkuszy jednocze??nie), kart plastikowych, zszywek, spinaczy, p??yt CD
  -niszczarka charakteryzuje si─? du??─? skuteczno??ci─? niszczenia i d??ugim, ci─?g??ym czasem pracy
  - jest bardzo cicha, solidna i trwa??a
  - bardzo drobne ci─?cie w cz─?stki o wielko??ci2x8 mm zapewnia ??e poci─?ty materia?? r??wno uk??ada si─? na dnie pojemnika asamo zape??nienie kosza trwa d??ugo

  Cena: 735 zł

 • TARNATOR C6 - SD9360

  Moc silnika - 440W

  Urz─?dzenie zaprojektowane dla ma??ych i ??rednich biur
  Posiada osobne wej??cia: dla papieru i dla p??yt CD/ dyskietek FD
  Dzi─?ki otworowi o szeroko??─? 240mm zmie??ci dokumenty o du??ej wielko??ci
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
  Czujnik wej??cia (fotokom??rka)
  Automatyczny stop i sygna?? d??wi─?kowy w momencie przepe??nienia kosza
  Automatyczna funkcja cofania papieru w momencie zablokowania papieru
  Specjalnie utwardzony stalowy mechanizm tn─?cy
  Niszczenie: papieru (do 12 arkuszy jednocze??nie),kart plastikowych, zszywek, spinaczy, p??yt CD i FD
  Niszczarka charakteryzuje si─? du??─? skuteczno??ci─? niszczenia i d??ugim, ci─?g??ym czasem pracy
  Bardzo drobne ci─?cie w cz─?stki o wielko??ci 2x9 mm zapewnia ??e poci─?ty materia?? r??wno uk??ada si─? na dnie pojemnika a samo zape??nienie kosza trwa d??ugo
  Tarnator C6 posiada dodatkowe wej??cie tn─?ce na p??yty CD i dyskietki FD
  Niszczarka charakteryzuje si─? cich─? prac─?

  Cena: 995 zł

 • TARNATOR C7A - NOWO??─?!

  - specjalnie utwardzony stalowy mechanizm tn─?cy
  - niszczenie: papieru (do 20 arkuszy jednocze??nie), kart plastikowych, zszywek, spinaczy, p??yt CD, dyskietki FDD
  - niszczarka charakteryzuje si─? du??─? skuteczno??ci─? niszczenia
  - system bezpiecze??stwa Safe Touch - czujniki bezpiecze??stwa wstrzymuj─?ce prac─? urz─?dzenia przy dotkni─?ciu szczeliny wej??ciowej
  - d??ugi, ci─?g??y czas pracy
  - urz─?dzenie zosta??o zaprojektowane do niszczenia papieru, p??yt CD, dyskietek FDD
  -dzi─?ki otworowi o szeroko??─? 240 mm zmie??ci dokumenty o du??ej wielko??ci
  -wiele automatycznych funkcji znacznie podnosi komfort pracy u??ytkownika
  -automatyczne zatrzymanie pracy i uruchomienie sygna??u w momencie otwarcia pojemnika
  - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
  - automatyczny start/stop (fotokom??rka)
  -automatyczna funkcja cofania w momencie zablokowania papieru przez przepe??nienie kosza
  - bardzo drobne ci─?cie w cz─?stki o wielko??ci 3x23 mm
  - poci─?ty materia?? r??wno uk??ada si─? na dnie pojemnika
  - zape??nienie kosza trwa d??ugo
  - niszczarka niszczy w 4 poziomie bezpiecze??stwa (P-4, DIN3)
  - zniszczone dokumenty nie nadaj─? si─? do odczytu

  Cena: 1020 zł

 • TARNATOR C7 - SD 9520

  NISZCZARKA BIUROWA DLA WI─?KSZEJ ILO??CI OS??B, DU??A WYDAJNO??─?, MOCNY SILNIK 560W, DROBNE CI─?CIE W CZ─?STKI

  - specjalnie utwardzony stalowy mechanizm tn─?cy
  - niszczenie: papieru (do 17 arkuszy jednocze??nie), kart plastikowych, zszywek, spinaczy, p??yt CD
  - niszczarka charakteryzuje si─? du??─? skuteczno??ci─? niszczenia
  - d??ugi, ci─?g??y czas pracy
  - urz─?dzenie zosta??o zaprojektowane do niszczenia papieru, p??yt CD
  -dzi─?ki otworowi o szeroko??─? 240 mm zmie??ci dokumenty o du??ej wielko??ci
  -wiele automatycznych funkcji znacznie podnosi komfort pracy u??ytkownika
  -automatyczne zatrzymanie pracy i uruchomienie sygna??u w momencie otwarcia pojemnika
  - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
  - automatyczny start/stop (fotokom??rka)
  -automatyczna funkcja cofania w momencie zablokowania papieru przez przepe??nienie kosza
  - bardzo drobne ci─?cie w cz─?stki o wielko??ci 2x10 mm
  - poci─?ty materia?? r??wno uk??ada si─? na dnie pojemnika
  - zape??nienie kosza trwa d??ugo
  - niszczarka niszczy w 5 poziomie bezpiecze??stwa (DIN4)
  - zniszczone dokumenty nie nadaj─? si─? do odczytu

  NISZCZARKA POSIADA STALOWE KO?üA Z─?BATE, STALOWE PRZEK?üADNIE I NO??E TN─?CE, - TAKIE ROZWI─?ZANIA GWARANTUJ─? D?üUGIE OKRESY BEZAWARYJNEJ PRACY,NISZCZARKA JEST CICHA W TRAKCIE PRACY

  Cena: 1100 zł

 • TARNATOR C8 - SD 9511

  NISZCZARKA DLA WI─?KSZEJ ILO??CI OS??B, DU??A WYDAJNO??─?,MOCNY SILNIK - 700W

  Urz─?dzenie zosta??o zaprojektowane do niszczenia papieru, p??yt CD.
  Wiele automatycznych funkcji znacznie podnosi komfort pracy u??ytkownika:
  automatyczne zatrzymanie pracy i uruchomienie sygna??u w momencie otwarcia pojemnika,
  funkcja r─?cznego cofania,
  zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
  czujnik wej??cia (fotokom??rka),
  automatyczny stop i sygna?? d??wi─?kowy w momencie przepe??nienia kosza,
  automatyczna funkcja cofania papieru w momencie zablokowania papieru przez przepe??nienie pojemnika,
  automatyczny start/stop,
  specjalnie utwardzony stalowy mechanizm tn─?cy pozwalaj─?cy na niszczenie: papieru (do 17 arkuszy jednocze??nie),
  kart plastikowych, zszywek, spinaczy, p??yt CD.
  Niszczarka charakteryzuje si─? du??─? skuteczno??ci─? niszczenia i d??ugim, ci─?g??ym czasem pracy.
  Niszczarka mo??e by─? przeznaczona do niszczenia dokument??w dla wi─?kszej ilo??ci os??b.
  Posiada bardzo prost─? obs??ug─?.
  Bardzo drobne ci─?cie w cz─?stki o wielko??ci 2x12 mm zapewnia ??e poci─?ty materia?? r??wno uk??ada si─? na dnie pojemnika a samo zape??nienie kosza trwa d??ugo.
  Niszczarka niszczy w 5 poziomie bezpiecze??stwa.(DIN4).
  Zniszczone dokumenty nie nadaj─? si─? do odczytu.
  Du??a pr─?dko??─? niszczenia dokument??w!

  Cena: 1420 zł

 [1]  [2]