Naprawa kserokopiarek

Kserokopiarka to urz─?dzenie niezast─?pione w ka??dym biurze, a intensywnie eksploatowane wymaga okresowych przegl─?d??w technicznych, konserwacji i napraw, kiedy zawiedzie. Naprawa kserokopiarek oraz serwis w szerokim zakresie, to profesjonalna us??uga ??wiadczona przez nasz─? firm─?.

Serwis kserokopiarek w Warszawie i okolicy

Wysoka specjalizacja, do??wiadczenie oraz wiedza naszych pracownik??w sprawia, ??e serwis kserokopiarek, jaki oferujemy cieszy si─? du??ym uznaniem naszych klient??w. Stawiaj─?c na profesjonalizm wykonujemy wszystkie rodzaje napraw rozwi─?zuj─?c problemy niesprawnego sprz─?tu biurowego. Nasz─? siedzib─? jest Warszawa i tu mo??esz dostarczy─? sw??j sprz─?t lub zadzwoni─? do nas, a przyjedziemy po niego do Ciebie.

W zakresie naszych us??ug znajdziesz serwis kserokopiarek zar??wno w odniesieniu na napraw, jaki konserwacji oraz przegl─?d??w technicznych sprz─?tu.

W zakresie konserwacji i przegl─?du oferujemy:

  • kontrol─? stanu technicznego urz─?dze??,
  • czyszczenie wszystkich uk??ad??w,
  • smarowanie cz─???ci ruchomych oraz nap─?du,
  • regulacj─? poboru papieru i innych element??w,
  • wype??nianie karty serwisowej.
Gwarancyjna i pogwarancyjna naprawa kserokopiarek

Urz─?dzenia biurowe, nawet te dobrze konserwowane i ostro??nie eksploatowane okresowo ulegaj─? awariom. Nasz serwis kserokopiarek obejmuje tak??e usuwanie uszkodze?? i wymian─? zu??ytych materia????w eksploatacyjnych takich, jak wa??ek, toner, b─?ben czy k????ka z─?bate. Us??ugowa naprawa kserokopiarek obejmuje zar??wno okres gwarancji, jak i po jej wyga??ni─?ciu. Wszystkie usterki usuwamy w oparciu o specyfikacj─? techniczn─? urz─?dze?? i z wykorzystaniem wy??─?cznie oryginalnych cz─???ci zamiennych.

Interesuje Ci─? naprawa kserokopiarek? Zadzwo?? do nas o dowiedz si─?, w czym mo??emy Ci pom??c. Oferujemy tak??e serwis i napraw─? drukarek HP.